Kaip atpažinti ir stebėti neapykantos kalbą internete?

Codami laimėjo „GovTech Co-Create Accelerator“ („GovTech Laboratorijos“, veikiančios prie MITA), organizuojamos „Iššūkių serijoje“ ir yra atrinkti kaip vieni iš 100 pasaulio komandų spręsti neapykantos kalbos (lietuvių kalba) plitimo internete problemą. Šis automatizuoto aptikimo ir klasifikavimo sprendimas yra kuriamas kartu su Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.

Apie sprendimą

Kuriama neapykantos ir įžeidžiančios lietuvių kalbos naudojimo internete automatizuoto aptikimo ir identifikavimo sistema yra paremta dirbtinio intelekto ir duomenų analitikos sprendimais.
Sistema identifikuoja, klasifikuoja neapykantos kalbą įvairiuose kontekstuose ir pateikia ataskaitas apie rastą turinį. Paieška galima:

  • Interneto svetainėse
  • Naujienų portaluose
  • Socialiniuose tinkluose
  • YouTube
Tolimesni planai

Kuriamas dirbtinio intelekto sprendimas suprantantis lietuvių kalbos žodyną gai būti naudojamas ir kitiems tikslams / projektams, specifiškai turintiems poreikį atpažinti ir interpretuoti lietuvių kalbą.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės 13.1.1-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ . Finansuojama Iš Europos regioninės plėtros fondo kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Bendra projekto vertė – 99 985,38 Eur. Skirta finansavimo suma – 99 985,38 EUR